Pågående projekt

Pågående projekt

Har du sett vår personal ute på stan och undrar vad som är på gång? Det här jobbar vi med just nu.

Gemensamma projekt

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Spannarp med omnejd

Vi bygger IT och el

Pågår

 

v 17
2017

 

Kv 4
2019

 

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren

Kv Stenen, Tvååker

Vi bygger belysning  Pågår  

Kv 4
2018

  Kv 2
2019 
  Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Belysning: 
Jan-Inge Svensson
Marmorlyckan Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 4 2017   Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Arrendevägen, Apelviken Vi bygger el och IT Pågår   Kv 1 2018   Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren
Arboretum, etapp 2 Vi bygger fjärrvärme, el, IT och belysning Projektering   Kv 1
2019
  Kv 2
2019
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Magasinsgatan- Trädlyckevägen, cirkulationsplats Vi bygger el, belysning och IT Pågår   Kv 1
2019
  Kv 2
2019
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
Tvååker Central Park Vi bygger el, belysning och IT Pågår   Kv 4
2018
  Kv 2
2019
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Österleden-Holmagärde Vi bygger fjärrvärme och IT Pågår   Kv 1
2019
  Kv 2
2019
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Holmagärde industriområde Vi bygger fjärrvärme, el, belysning och IT Projektering   Kv 1
2019
  Kv 3
2019
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
Kvarnagården Öst industriområde Vi bygger el, belysning och IT Projektering   Kv 2
2019
  Kv 4
2019
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
Västerport, etapp 1 Vi bygger fjärrvärme, el, belysning  och IT Projektering   Kv 4
2018
  Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
Fjärrvärme och Gasprojekt

 

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Österleden-Holmagärde

Anslutning fjärrvärme

Projektering

 

Kv 1
2019

 

Kv 2
2019

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

Gödestadvägen

Anslutning fjärrvärme

Projektering

 

Kv 1 2019

 

Kv 2 2019

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

Sveagatan 13

Anslutning fjärrvärme

Projektering

 

Kv 2 2018

 

Kv 2 2019

 

Utförandeansvarig:
Anton Olsson

Håstensgården, Öland 2

Anslutning fjärrvärme

Projketering

 

Kv 2 2019

 

Kv 3 2019

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

IT-projekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Bua, Nybyggnads-
områden

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Östra Derome

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 3
2019

Kv 3
2020

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsso
Försäljning:
Sune Lindgren

Väröbacka och
Åskloster med
omnejd - Nasarnet, etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 1
2020

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Karl Gustav

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 3
2017

Kv 2
2019

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Apelviken, etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2018

Kv 3
2019

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Camilla Stjernström

Norra Långås VA-förening

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2018

Kv 1
2020

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

Tvååker, Långås

Anläggning stadsnät

Projektering Kv 1
2019
Kv 2
2020
  Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

Träslöv fiberförening

Anläggning stadsnät

Pågår Kv 1
2019
Kv 3
2019
  Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Hansegård, Gröningagården

Anläggning stadsnät

Pågår Kv 1 2019 Kv 3 2019   Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Bläshammar, etapp 2

Anläggning stadsnät

Projektering       Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

Trönningenäs

Anläggning stadsnät

Projektering       Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Elnätsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Rådhuset, Bäckgatan 15

Ny elkabel Pågår Kv 3
2018
Kv 2
2019
  Utförandeansvarig:
Per-Ola Karlsson
Belysningsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Varberg

Byte av vägbelysningsarmatur till mer energieffektiv belysning.
Väster om Västkustvägen på tur.
Pågår   v 16
2017
  v 40
2021
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Busshållplatser, Varberg

Belysning Pågår
löpande
          Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Nöjesparken, Rotundan

Belysning Pågår   Kv 1 2019   Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Tvååker Central Park

Belysning Pågår   Kv 2 2019   Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Tvååker, Stenen

Gatubelysning samt pollare utmed kyrkstigen Pågår  

Kv 1 2019

 

Kv 2 2019

  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Cirkulationsplatsen Trädlyckevägen-Magasinsgatan- Sveagatan

Belysning Pågår  

Kv 1 2019

  Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Träslövsvägen, infarten till sjukhuset

Belysning i ny cirkulationsplats Pågår  

Kv 1 2019

  Kv 2 2019   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Bua-Väröbacka

Byte av armaturer i gatubelysningen Pågår  

Kv 1 2019

  Kv 3 2019   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Energiproduktionsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Projekt på uppdrag för Trafikverket

Mestadels på grund av förberedelserna inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg, gör vi under de närmaste åren en hel del arbeten på uppdrag av Trafikverket.

 

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Getteröbron

Vi bygger IT, el och fjärrvärme

Pågår

 

Kv 3 2018

 

Kv 2 2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Värmeverket Flisan - Västkustvägen

Vi bygger el

Pågår

 

Kv 1
2019

 

Kv 2
2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Västkustvägen - XT 161

Vi bygger el

Pågår

 

Kv 1
2019

 

Kv 2
2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Birger Svenssons väg, Baggens gränd - Lokstallarna

Vi bygger el, gas och IT  Pågår  

Kv 4
2018

  Kv 2
2019 
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson

V.Vallgatan, Otto Torells gata - Engelbrektsg.

Vi bygger el, IT och fjärrvärme Pågår   Kv 1 2019   Kv 2
2019 
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson
                 
Laddstationer

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Tvååker centrum laddstolpar Projektering   Kv 3

2018

  Kv 1

2019

  Utföraransvarig:
Ul
f Bengtsson